עיריית בית שמש -המח' לפעילות קהילתית מזמינים בזאת את תושבי בית שמש לסדרת הרצאות ברחבי העירעיריית בית שמש -המח' לפעילות קהילתית מזמינים בזאת את תושבי בית שמש  לסדרת הרצאות ברחבי העיר

יום שלישי - א' דחוה''מ ט''ז תשרי;
סיור לימודי 'בית המקדש בתפארתו' בליווי מצגת
מתאים במיוחד ללומדי מסכתות 'תמיד - מידות'
[עכשיו במסגרת ה'דף היומי']בי'כ 'בית גדליה' האדמור מבעלזא 8 – רמה ב' בשעה 13:00

יום רביעי - ב' דחוה''מ י''ז תשרי:

'חינוך הילדים בשמחה' מאת הרב יעקב שלמה לוי
סופר המודיע ומח''ס אספרה
בי''כ 'בית אביגדור', בן איש חי 14 חפציבה בשעה 11:30

שמחה בחג. מגיד מישרים פה מפיק מרגליות הרב הגאון אברהם רפאל לאבל בי''כ 'בית מרדכי' הנביא עובדיה 11 רמה ג'. בשעה 12:00

תוכנית 'פלאי התורה' מצגת מרתקת חידון תורני מרתק המחשות מרתקות בליווי מצגת מדהימה ובשיתוף הקהל מאת הרב דוד נתנאל שוורץ
בי''כ 'יד כהן' קדושת אהרן 8 – רמה ב' בשעה 13:00

חג הסוכות בראי החסידות. מגיד מישרים פה מפיק מרגליות הרב מרדכי יהודה ביין. בי''כ 'ברגמן'. אור החיים 12 קריה חרדית. בשעה 20:30