התקבלו תקציבים לקידום נושא הקיימות בבית שמש

התכניות שיקודמו כוללות תכניות חינוכיות במוסדות החינוך, לקיחת אחריות וניקיון וגינות קהילתיות.


צבי ווליצקי, חבר מועצת העיר וממונה על איכות הסביבה מודיע שעיריית בית שמש קבלה מהמשרד להגנת הסביבה אישור תמיכה של כ 550,000 ₪ לשלוש שנים לפעילויות בנושא קיימות בבתי הספר, גני הילדים ובקהילה ומודה לאבי ברכה ולניצה מהיחידה לאיכות הסביבה על העבודה היפה שעשו ועושים.

האישור הגיע בעקבות הגשה של קולות קוראים  של היחידה לאיכות הסביבה.

התכניות כוללות תכנית חינוכית בנושא מגוון ביולוגי שבאה להפגיש את ילדי העיר עם תוצאות סקר הטבע העירוני שבוצע השנה ברחבי העיר. ותכנית חינוכית נוספת הכוללת פעילויות חוץ בית ספריות במרחבים מקיימים.

התכניות תתבצענה בשלוש השנים הקרובות בבתי ספר ובגני ילדים ברחבי העיר.

כמו כן הוגשו בתי הספר שובו, בגין, לקבלת הסמכה לירוק מתמיד ובתי הספר ז'בוטינסקי ואורות בנות ניגשו להסמכה לירוק עד – זוהי הסמכה חדשה הדורשת מבית הספר שכבר עוסק מספר שנים בנושא הקיימות לקבל את ההסמכה כירוק מתמיד לבצע יוזמה סביבתית-חברתית- כלכלית.

תקציב נוסף יוקדש לפעילויות של תושבים לקידום שמירה על הסביבה, ויאפשר לקבוצות תושבים נוספות שיש להן יוזמות סביבתיות לבקש ליישם אותן , כדוגמת הפרויקטים שבוצעו בשנה האחרונה במרכז המסחרי בשכונת שיינפלד, בכניסה לספרייה העירונית ובכניסה למתנ"ס גוונים.

קול קורא נוסף הגישה העירייה למשרד להגנת הסביבה לקבלת   כ 250,000 ₪ למימוש תכנית לקיחת אחריות על ניקיון העיר ששיאה יהיה ביום הניקיון הלאומי ב 24.3.2020

קול קורא נוסף הוגש למשרד החקלאות להקמת גינה קהילתית בפארק ירמות ברמה ג', ע"ס 230,000 ₪  התקציב יחזק גם את הגינות הקיימות בעיר ויאפשר הרחבת פעילותן.