עדכון לתושבים: היציאה מרמה א' לכביש 10 לכיוון כביש 375 (ביתר וצור הדסה) חסומה לתנועה


היציאה מרמה א' לכביש 10 לכיוון כביש 375 (ביתר וצור הדסה) לשני הכיוונים עדיין חסומה לתנועה עקב קו מתח גבוה וקיר תמך שנמצא בסכנת נפילה.

עובדי העירייה, חברת החשמל וחברת מעצ במקום עד לתום הטיפול.

בעירייה מבקשים מהתושבים לנקוט באמצעי זהירות ולפנות למוקד העירוני 106 להתריע על מפגעים.