זימון תורים במשרד הרישוי

החל מ-15 בינואר חלה חובת זימון תורים על כל משרדי הרישוי בארץ. ניתן להזמין תור באמצעות אתר האינטרנט של משרד התחבורה, אפקליקציית מיי-ויזיט והמוקד הטלפוני 5678*