הודעה מהנהלת עיריית בית שמש


 

להורים שלום,

ככל הידוע לנו, וועד העובדים עורך מחר, באופן חד צדדי, אסיפת הסברה לסייעות הגנים במסגרת סכסוך עבודה שהכריז.

דבר זה יגרום לצערנו הרב שיבושים בפתיחת גני הילדים ויגרום לפגיעה בשגרת ההורים, בילדים ובפעילות החינוכית.

ככל הידוע לנו הסייעות אמורות להגיע לגני הילדים עד 8:30 ואז הגננות יוכלו לקבל את הילדים.

גני החינוך המיוחד יתנהלו, ככל הידוע, כסדרם ללא שיבושים.

מזה מספר שבועות מנסה הנהלת העירייה להגיע להידברות עם הועד בנושאים שונים אשר עומדים על הפרק וקוראת לועד לשוב לשולחן הדיונים ולא לפגוע בתושבי העיר ובהתנהלות הסדירה של שירותי העירייה.

הנהלת העירייה מגנה כל פעולה חד צדדית הפוגעת בהתנהלות העירונית ותמשיך לפעול לשמירת זכויות עובדי העירייה ולמתן שירות מיטבי לתושבי העיר.