הודעה מהנהלת עיריית בית שמש - העירייה למען התושבים והעובדים


 

העירייה למען התושבים והעובדים: עיריית בית שמש הגישה לביה"ד האזורי לעבודה בירושלים בקשה לצו מניעה נגד ההסתדרות וועד העובדים: "לחדול מביצוע צעדים ארגונים חד-צדדים ובלתי חוקיים״- דיון דחוף יתקיים מחר בשעה 16:00

לאחר מספר ימים בהם הופרעה שגרת חייהם של חלק מתושבי בית שמש, פנתה היום עיריית בית שמש לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים בבקשה למתן צווי מניעה נגד הסתדרות המעו"ף וועד עובדי עיריית בית שמש למתן צווים זמניים דחופים "לחדול מביצוע צעדים ארגונים חד-צדדיים ובלתי חוקיים ובכלל זאת לאפשר ביצוע תקין של עבודות איסוף ופינוי האשפה מאזור רחבי העיר הוותיקה, באמצעות קבלן פינוי האשפה של העירייה, וזאת במקרים של חוסר נקודתי בכוח האדם של עובדי פינוי האשפה של העירייה״.

בעירייה מדגישים כי לא פוטר אף עובד, לא נעשה אף צעד לפגיעה בעובדים ואף גויסו עובדים נוספים למערך התברואה, כל זאת ועוד בכדי לשמור על העיר נקייה בשביל התושבים ולחזק את עובדי העירייה ועל כן העירייה לא מבינה על מה סכסוך העבודה.

בהקשר של אסיפת העובדים הסייעות בגנים שהתקיימה היום על ידי הועד, מבהירים בעירייה: ״המסר לסייעות הגנים היום שקיימת כוונה להעבירן לחברה קבלנית, היא לא נכונה וחסרת כל שחר. ההיפך הוא הנכון. הנהלת העירייה מנסה מזה מספר חודשים לפתור את נושא יום חינוך ארוך יחד עם סייעות עובדות עירייה ולא עם אף גורם קבלני אחר, דבר שנעשה בשיתוף עם ועד ההורים העירוני אך ללא שיתוף פעולה הולם עם ועד עובדי העירייה.

בעירייה מדגישים בבקשה לצו המניעה, כי פעולת הועד פוגעת בתושבים, בשירות שניתן להם ובאיכות חייהם ואף בעובדי העירייה. בבקשה אף מתארת העירייה את הצעדים החד צדדיים של הועד ולעומת זאת את ניסיונותיה של העירייה לבוא בידיים נקיות בפני ועד העובדים. במעשים כוחניים אלה פוגע ועד העובדים, בראש ובראשונה, בתושבי העיר, המוחזקים על ידו כבני ערובה של ממש, והם, למרבה הצער, הנפגעים העיקריים והמידיים כתוצאה ממעשיו חסרי האחריות".

*ביה״ד לעבודה קבע כי על ועד העובדים להשיב לבקשה עד מחר בשעה 11:00 וכי יתקיים דיון בשעה 16:00 בנושא. בית הדין מסכם: ״מומלץ מאוד ואף מצופה מהמשיבים (=ועד העובדים) שלא לנקוט בצעדים חד צדדיים עד לבירור הדברים בבית הדין״.