משלחות הנשיאים בירושלים - שינויים בתנועה לירושלים בימים רביעי וחמישי הקרובים


בימים רביעי עד שישי, ה- 22-24.1.2020 , יתקיים פורום השואה העולמי.
עם הגעת משלחות הנשיאים צפויות חסימות זמניות של צירי תנועה בכביש 1, ירושלים וסביבתה.

ביום חמישי, כו' בחשוון, 23.1.2020 - בעת מעבר שיירות המשלחות של המנהיגים, תיסגר לחלוטין התנועה בכביש מספר 1. שירות האוטובוסים מבית שמש לירושלים וממנה, יופסק זמנית עד למעבר השיירות ופתיחת הציר, לפי הנחיות המשטרה.

קווים מושפעים: 115, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 630.

ייתכנו שינויים בתנועה לפי הנחיית המשטרה בשטח.

מומלץ להתעדכן במוקד כל-קו 8787*