מדדי איכות חיים וסביבה וסקר טבע בבית שמש

כנס שהתקיים ב 25.12.19 בירושלים , בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הציג את מדדי איכות חיים וסביבה 2018


בכנס מדדי חיים, איכות סביבה, קיימות וחוסן לאומי שהתקיים בירושלים בחודש שעבר הוצגו נתונים לגבי שביעות רצון או אי שביעות רצון של תושבים מניקיון באזור המגורים, מפארקים ירוקים ומאיכות מי השתייה, כמו כן הוצגו נתונים על  עלייה באחוז הפסולת הממוחזרת ובאחוז ייצור אנרגיה מתחדשת.

הנה כמה מהנתונים שהוצגו בכנס:

מחזור: 24% מהפסולת ב 2018  הועברה למחזור לעומת 22% ב 2017

ניקיון: 56%  מבני 20 ומעלה היו מרוצים מהניקיון באזור מגוריהם ב 2018

רעש: ב 2018  31% מבני 20 ומעלה דיווחו על רעש שמפריע להם בדירה  11% דיווחו על רעש מפריע מאוד.

פארקים: 58% מבני 20 ומעלה היו מרוצים או מרוצים מאוד מהפארקים ומהשטחים הירוקים באזור מגוריהם בשנת 2018.
בערים הגדולות, שבהן 100,000 תושבים ויותר שיעור המרוצים הגבוה ביותר נמצא בכפר סבא (84%)  והנמוך ביותר – בירושלים (34%) (בממוצע בשנים 2017-2018)
בשנים 2013 – 2017  נצפתה הרעה במצב המגוון הביולוגי בישראל.

בהקשר זה ניתן לציין שהיחידה לאיכות הסביבה "שורק" יזמה הכנת סקר טבע עירוני בעיר בית שמש במסגרתו בצעה חברת ד"ר  גיא רתם – אקולוגים סקר של מצב השטחים הפתוחים, ערכי הטבע, הנוף ומורשת האדם (ארכיאולוגיה), שמצויים בעיר ובסביבתה,

מטרת הסקר היא להוות כלי עבור הגופים המתכננים שיקבלו מידע סביבתי שיסייע להם בתכנון הסביבה ובשימורה. אנשי אגף ההנדסה והתכנון בעירייה וגופי שמירת טבע ונוף, יפעלו יחד על מנת לבחון את סדרי העדיפויות המתבקשים בהתאם לסקר.

מדדי איכות חיים וסביבה בשנת 2018 (1).pdf