תקציב עיריית בית שמש לשנת 2020 עבר פה אחד במליאת מועצת העיר

רה"ע ד"ר עליזה בלוך: "העברנו תקציב מצוין אשר במרכזו שיפור הניקיון ופני העיר, שיפור התשתיות העירוניות, חיזוק החינוך וחיזוק הפיתוח הכלכלי ובאמצעותו תמשיך העירייה להעצים את השירותים הניתנים לתושבי בית שמש בכל תחומי החיים. אני מודה לתושבים על האמון ועל השותפו


תקציב עיריית בית שמש 2020 : "תקציב העירייה לשנת 2020 יעמוד על 611 מיליון ₪. במסגרת התקציב יינתנו תוספות משמעותיות לרווחת תושבי העיר, לרבות שיפור הניקיון ופני העיר, שיפור התשתיות העירוניות, חיזוק החינוך וחיזוק הפיתוח הכלכלי".

מועצת העיר אישרה הערב, יום רביעי, 29.1, ג' בשבט, פה אחד את תקציב עיריית בית שמש לשנת 2020. הצעת התקציב מסתכמת לסך של 611 מיליון ₪, גידול של 54 מיליון בהשוואה לתקציב 2019. באמצעותם תמשיך העירייה להעצים את השירותים הניתנים לתושבי בית שמש בכל תחומי החיים, בדגש על תחומי הניקיון, התשתיות, החינוך, הרווחה והתחבורה ושיפור איכות החיים של תושבי העיר.

מדובר בבשורה לכלל התושבים, מכל המגזרים, שכן התקציב צפוי לעבור למרות שאין ממשלה מזה כשנה וקיימת אי וודאות רבה בקשר לתקציבי ממשלה שהרשויות המקומיות נסמכות עליהן באופן שוטף. בו בזמן קיימת מגמה בערים רבות ברחבי הארץ של קיצוצים כתוצאה בתקציבי מדינה שלא מועברים ברשויות.

 מרות כל זאת, עיריית בית שמש העבירה תקציב אחראי אשר מהווה בשורה לתושבים ואשר צפוי להגדיל את שיפור השירות ושיפור נראות העיר למען התושבים והעלאת איכות חייהם בעיר. בשנת 2020 עיריית בית שמש בחרה להשקיע ביעדי הליבה: שיפור תשתיות עירוניות שהתיישנו, שיפור השירות לתושב בכלל ההיבטים, מצוינות אירגונית, פיתוח כלכלי, חוסן פיננסי והתייעלות, שיפור ניקיון ונראות פני העיר, טכנולוגיה ודיגיטציה.

שיפור פני העיר: הגברת ניקיון העיר והגינון

ממשיכים את תנופת שיפור הניקיון: בתקציב העירייה הקרוב יושם דגש לשיפור פני העיר לרבות – הגדלת הניקיון והגינון ברחבי השכונות ובכל רחבי העיר , העברת מסוף האשפה, החלפת ריצוף שבור בכל רחבי העיר, החלפת בורות ניקוז. כמו גם שיפור ניראות העיר כולה, שינוי נראות המרחב הציבורי על ידי פלייסמייקינג (קיימות).

 

חינוך, נוער וקהילה: "יוגדל פרויקט "חינוך לאחריות", עליה בכמות הגננות והסייעות"

במסגרת התקציב יוגדלו ההוצאות לטובת חיזוק החינוך, הנוער והקהילה בעיר בלמעלה מ- 400 אלף ₪. בין השאר יתווספו גננות וסייעות, יוגדלו ההסעות בחינוך מיוחד ומלווים, חיזוק מחלקת הצעירים שהוקמה, חיזוק החינוך לגיל הרך, אחזקה ושיפוצים במוסדות חינוך, יוגדלו היוזמות החינוכיות בביה"ס העל יסודיים, יוגדל פרויקט "חינוך לאחריות – חינוך לניקיון" ויחד איתו התקציב הפדגוגי, יוגדל הפיתוח המקצועי לעובדי החינוך, הובלת תהליכים דיגיטליים ועוד.

 

ממשיכים את ביסוסו של אגף הרווחה : "תוגדל הפעילות הקהילתית ויגויסו עובדים סוציאליים נוספים לעירייה"

בהמשך לגיוס הנרחב ומילוי התקינה באגף הרווחה וחיזוקו למען התושבים, תקציב העירייה יושקע השנה בהגדלת הפעילות הקהילתית, גיוס עובדים סוציאליים נוספים כעובדי עירייה, גידול בפנימיות, מ.ש.ה ומעונות יום, גידול בהסעות ובמלווים, איוש מערך העו"ס המתוקצב והקמת יחידה להתנדבות.

 

"תוקם יחידה לפיתוח כלכלי: "עיר איתנה כלכלית היא עיר איתנה חברתית"

במסגרת היחידה לפיתוח כלכלי שתקום, יפעלו לחיזוק הכלכלי של העיר ואיתנותה. בין השאר – הכנסות מגגות סולאריים, שיווק אזורי תעשייה, הקמת מרכז קיימות, שיתופי פעולה עסקיים ופיתוח משאבים, הקמת מרחבי עבודה משותפים (האב) ובוטקאמפ (מיזם להעלאת איכות התעסוקה) לחיזוק עסקים מקומיים וחיזוק התעסוקה בעיר.

 

הנדסה: "הקמת מחלקת תחבורה ותשתיות שתיתן מענה לכלל תושבי העיר"

הקמת מנהלת להתחדשות עירונית – "מחזקים את העיר הוותיקה"

בשנת 2020, מינהל ההנדסה עובר שינוי לרבות גיוס כוח אדם בתפקידי מפתח (על פי תקצוב מהסכם הגג ותכנית ההמראה), תוקם מחלקת תחבורה ותשתיות אשר תיתן מענה מקצועי ומשמעותי לכלל תושבי העיר, תוקם מנהלת התחדשות עירונית אשר תחזק את העיר הוותיקה ותשפר את המגורים בין השאר על ידי תכניות פינוי ובינוי אשר צפויות להביא תושבים צעירים מהציבור הכללי. בנוסף יוקם המרכז לזכויות האזרח.

 

תרבות וספורט: "מקימים את היכל התרבות הראשון העיר"

בשנת 2020 יוקם היכל התרבות הראשון בעיר אשר ייתן מענה תרבותי לצרכים של התושבים. בנוסף יחוזקו תנועות וארגוני הנוער. בעירייה מדגישים כי יחוזקו אירועי הספורט והפסטיבלים העירוניים.

 

חיזוק השירות לתושב: "ישופר השירות לתושב"

בשנת 2020, ישופר השירות לתושב ותתקיים התייעלות בניהול מערך השירות לתושב. כמו כן, יתקיימו מפגשים בשכונות כחלק מחיזוק הקשר הישיר עם התושבים. בין השאר יוגדלו הגינות הקהילתיות ופעילויות חינוכיות למוסדות החינוך בעיר.

כחלק משיפור השירות לתושב, העירייה הקימה מודל אזורי שמהותו תפיסה ארגונית חדשה שמחברת בין העירייה לתושב ומעמיקה את הקשר בין הצרכים של התושב לבין טיפול יסודי בצרכיו.

ביטחון וחירום: "ישופצו מקלטים ציבוריים"

גם בתחום הביטחון והחירום, יתווספו מצלמות ברחבי העיר ושיטור קהילתי למען שמירה על הביטחון של התושבים. כמו כן, ישופצו מקלטים ציבוריים ברחבי העיר.

 

בעירייה מסבירים כי בהצעת תקציב 2020: סך ההכנסות מכלל האגפים הוא  598 מלש"ח. סך ההוצאות הן 612 מיליון ₪.

ההכנסות מורכבות מהכנסות משוערות ממשרד הפנים ע"ס 71 מלש"ח וארנונה שגדלה מ-185 מלש"ח ל-205 מלש"ח. הגידול בארנונה נובע מ: שיעור העדכון השנתי האוטומטי, הגדלת בסיס השומה ע"י ביצוע מדידות ואכלוס יחידות דיור חדשות והגדלת הארנונה העסקית ממפעלים חדשים. במקביל צפי הנחות בארנונה עומד על 48 מלש"ח לשנת 2020.

בעירייה מדגישים כי "בשנת הכספים 2020 אנחנו נדרשים מצד אחד לאחריות תקציבית גדולה על מנת לשמור את מסגרת התקציב ומצד שני לבחור בקפידה את המקומות בהם אנחנו משקיעים את התקציב הקיים".

 

ראש עיריית בית שמש, ד"ר עליזה בלוך: "שנת התקציב הנוכחית מהווה בשורה לתושבי העיר, יחד עם שותפיי להנהלת העיר, מכל סיעות הבית, העברנו תקציב מצוין אשר במרכזו שיפור הניקיון ופני העיר, שיפור התשתיות העירוניות, חיזוק החינוך וחיזוק הפיתוח הכלכלי.

שנת התקציב נפתחת בשנת בחירות פעם שלישית רצופה, בזמן של ממשלת מעבר בה לא מועברים תקציבים לרשויות המקומיות ובזמן שערים אחרות נאלצות לסגור ברזים, אנחנו מנהלים תקציב אחראי ועושים כל מאמץ לשפר את השירות לתושבים בתקציב הניתן.

בשנה החולפת השקענו מאמצים רבים בפיתוח ושיווק שטחי תעשייה ומסחר בעיר ובאזורי התעשייה אולם את ההשפעה של פעולות אלו על תקציב העירייה נתחיל לראות בעוד מספר שנים.

יחד עם המאמצים לפיתוח מקורות הכנסה עצמיים השקעתי מאמצים רבים להגדלת ההכנסה ממקורות ממשלתיים גם במיקוד מאמץ להגדלת מספר הקולות הקוראים אליהם אנחנו ניגשים וזוכים וגם בעבודה יסודית מול משרדי הממשלה להגדלת התקציבים הממשלתיים.

נוסף על העבודה השוטפת בחודשים האחרונים אני מקדמת בכל כוחי, בשיתוף עם משרד הפנים, החלטת ממשלה גדולה לטובת העיר שתביא בעז"ה שיפור משמעותי בתחומי החיים השונים.

בסיס ההכנסות ובסיס ההוצאות יגדלו בשנה הקרובה. לפיכך, העירייה משקיעה משאבים גדולים יותר ע"מ להעלות את רמת השירות לתושבי העיר ובמקביל אני עושה מאמצים להגדיל את ההכנסות ממשרדי ממשלה וממקורות עצמיים.

במסגרת הטמעת תפיסות ארגוניות וניהוליות חדשות, העירייה תפעיל מודל של ניהול אזורי ברחבי העיר, תטמיע חינוך לאחריות במערכת החינוך ותנתב כוחות ארגוניים לטובת פיתוח מנועי צמיחה עירוניים שיאפשרו לעיר בית שמש בטווח הארוך להיות עיר איתנה ועצמאית.

אני מודה לתושבים על האמון ועל השותפות. אני מודה לחברי המועצה על העבודה המשותפת והמסורה בשביל ולמען תושבי העיר כולה".

מליאת המועצה בעת העברת תקציב 2020

מליאת המועצה בעת העברת תקציב 2020