חיזוק תחום ההתנדבות ברחבי העיר

תחום הההתנדבות העירוני של אגף הרווחה בעיריית בית שמש חידש את פעילותו בפורום ארגוני המגזר השלישי וחיזוק תחום ההתנדבות ברחבי העיר.


בעיר קיימות כ-40 עמותות, ארגונים ותוכניות המפעילות מתנדבים בגילאים שונים ובתחומים נרחבים בכל העיר.

הממונה על אגף הרווחה, סגנית ראש העיר, עו"ד רינה הולנדר: ״זכינו והעיר שלנו מלאה במתנדבים ובארגונים המחפשים לעשות טוב. אנחנו מחדשים ומרחיבים את תחום ההתנדבות במסגרת אגף הרווחה במטרה למנף את העושר הקיים בתחום ולהצעידו קדימה לגבהים. מוזמנים ליטול חלק״.

מנהלת אגף הרווחה בעירייה, עו"ס גילה רונן: ״תחום ההתנדבות בעיר בעל פוטנציאל עצום והגיע הזמן למנף ולמקצע אותו בכל התחומים ולכלל תושבי העיר״.

בעירייה קוראים לעמותה/ ארגון שמפעיל מתנדבים לפנות לרכזת ההתנדבות העירונית
אביה קירשנבוים: 050-2103320