פועלים למנוע מטרדי יתושים


יתוש נמר אסיאתילאחרונה נמצאו פרטים של יתוש הנמר האסיאתי, Aedes albopictus באזור בית שמש.

היתוש יכול לגרום למטרדי עקיצות קשים לבני אדם בעיקר בשעות היום מחוץ לבתים. בעולם הוא ידוע כמעביר גורמי מחלה ובניהם קדחת הנילוס המערבי. בישראל לא ידוע על העברת מחלה על-ידי יתוש זה.

צבעו שחור ועליו פסים לבנים, בתי הגידול הטבעיים של המין באזורים הטרופיים של העולם הם בעיקר במים עומדים שנאספים בחללים שבעצים. אבל בישראל יתוש זה מתפתח היטב גם במכלים מעשי ידי אדם מסוגים שונים, כגון עציצים, אגרטלים וצמיגים. ביצי היתוש הנשארות בשולי המכלים מעל פני המים יכולות לעמוד בתקופות יובש ארוכות יחסית ולבקוע לאחר הרטבה וחשיפה לתנאים סביבתיים מתאימים.

הדברת היתושים אינה מלאה  ויתכנו מספר יתושים בסביבתכם.

על מנת להפחית את המטרד ואף למנוע מפגעי יתושים בתקופה הקרובה הנכם מתבקשים לנקוט במספר דרכים:

  1. לא ליצור מקומות היקוות של מים כגון במקלטים, גגות בתים, דליים וצמיגים וכו' ואם ישנם כאלה ליבש אותם.
  2. להתקין רשתות בחלונות למניעת כניסת יתושים לביתכם.
  3. השתמשו במכשירים ותכשירים המהווים אמצעי הגנה ומאושרים על ידי משרד הבריאות לפי הצורך.
  4. להודיע למוקד 106 על מקומות של מים עומדים.

תודה על שיתוף הפעולה!

צבי ווליצקי - הממונה על איכות הסביבה

שלמה ברילנט - ממונה שפ"ע

דודו ג'מו מנהל מינהל תפעול

אבי ברכה, מנהל היחידה לאיכות הסביבה