שוק 4 המינים 2020


שם

טלפון

יוני פרייליך

052-7607847

מאיר פרייליך

054-8503011

אור מורי

054-5793823

ליאור מורי

050-4184410

אלישבע ווטסון

050-6544744

דביר פוראטי

052-8480806

שלמה בן ציון

052-7660661

דוד חקקיאן

052-7679586

יוני מלמד

052-6468485

מיכאל לוי

050-4132456

אהרון ארמן

052-7684911

אביב איפרגן

052-7696250

יאיר צפלביץ

052-4539306

אביאל מאיר

050-6497020

גואל כהן

054-8125051

אריאל לוי

050-5828811

דני גולובנציץ

058-3236306

יוסף ברנשטיין

054-8590608

איתמר שרייבר

055-6693383

יעקב ברנשטיין

054-8531266

אביאל נהרי

055-6838347

ישראל לסקר

052-6164205

דוד לסקר

053-5202830

יצחק שלום

053-3125541

יוסף מלמד

052-4402842

חיים גבריאל אדרי

053-2711545

יוסף ביטון

055-9594204

משה רובין

055-6669919

משה ברכץ

054-6385440

אברהם ווטסון

050-6443440

ידידיה לוין

050-3995538

אלישע גולדשטיין

053-2490386

חזי לוי

050-3224363

ישראל מאיר פרץ

054-8912255

אביחי לוי

053-9189547

אליה טבקה

054-2801528

יוסי ברנרץ

054-6905948

יוסי כהן

052-7151805