קידום גינות קהילתיות בבית שמש למען התושבים ולמען הסביבה


שיתוף פעולה בין היחידה לאיכות הסביבה ומינהל שפ"ע בהנהלתו של דוד ג'מו מוביל קידום והרחבת הגינות הקהילתיות בעיר. בעירנו קיימות כבר למעלה מ 10 גינות  שקמו ביוזמת התושבים ובסיוע היחידה לאיכות הסביבה.

גינה קהילתית היא התארגנות קהילתית למען קידום איכות החיים והסביבה סביב אתר גיאוגרפי מוגדר. הגינה הקהילתית מוקמת ומתוחזקת בשיתוף הקהילה ולמענה, משלבת בין אוכלוסיות שונות ופתוחה לכולם. התושבים מתחזקים שטחים שהיו מוזנחים בעבר. הם עושים זאת בהתנדבות וחוסכים לעירייה תחזוקה שוטפת.

הגינה הקהילתית מנוהלת ע"י התושבים היא מאפשרת יצירה או חיזוק של קהילה, גישה מידית לטבע ולאדמה ומקדמת חיים מקיימים בעיר. הגינה צריכה לשאוף להיות נגישה ומזמינה לציבור הרחב, לקיים יום עבודה קבוע לאורך זמן (רצוי שבועי) ולשמש מרכז לפעילויות סביבתיות וקהילתיות מגוונות.

היחידה לאיכות הסביבה תתן הנחיה ארגונית קהילתית לקבוצת התושבים, ותעביר חומרי ידע גינוני וחקלאי והמלצות לעשייה בגינה באמצעות קבוצת וואצאפ, מיילים, פגישות וסיורים בגינות.

אגף שפ"ע יסייע בעזרה בעבודת שטח ראשונית של יישור הקרקע וניקוש עשבים ראשוני, בסיוע בחיבור למים ומערכת השקיה ובציוד ככל שיתאפשר.

אגף ההנדסה יבדוק ויתן את אישור ייעוד הקרקע לעשייה באתר שיבחר.

ואגף הרווחה  ילווה קבוצות תושבים בשכונות מתוך ראיה כי גינה קהילתית היא כלי טוב לעבודה קהילתית.

דוגמאות לפעילויות שתתקיימנה בגינות:  עבודת גינון שוטפת, .הכנת קומפוסט, השקיה מושכלת במערכת השקיה  חסכונית הכוללת טפטפות, .הפרדת פסולת למחזור. מפגשים חברתיים, אירועים בחגים, שעת סיפור ועוד.

הגינות שבתחילת עשייה כיום נמצאות ב:

נחל הבשור , מתנ"ס זינמן, רחוב דובר שלום, שכונת הגפן, קרן היסוד, שכונת המשקפיים, בי"ס ז'בוטינסקי, רמה ג' ,  מול מתנ"ס מאירהוף, רמת לחי ועוד

במתחם פארק ירמות ישנו שטח המיועד לגינה קהילתית, אך אין עדיין קהילה שפעילה שם.


תושבים המעוניינים להשתלב בעשייה באחת מהגינות הקהילתיות בעיר  מוזמנים לפנות ל:

ניצה לוי, נציגת היחידה לאיכות הסביבה  052-8804215