לוגו העיר בית שמש לשנת ה- 70


לוגו העיר בית שמש לשנת ה 70

בית ושמש לכולם