מכשירים מותאמים לאזרחים ותיקים במסגרת מיזם ״מחוברים״ של מפעל הפיס:

הרינו להודיעכם כי מפעל הפיס אישר לעירייה הקצאה של 47 מכשירים בלבד.


בהמשך לפרסומי מפעל הפיס על רכישת מכשירים מותאמים לגיל השלישי לניהול שיחות וידאו, הרינו להודיעכם כי מפעל הפיס אישר לעירייה הקצאה של 47 מכשירים בלבד.
חשוב להדגיש כי מדובר במכשיר המאפשר קבלת שיחות וידאו בלבד באמצעות תוכנת וואטסאפ המותקנת על גבי המכשיר, וזאת בלחיצת כפתור אחת. המכשיר אינו מאפשר כל שימוש אחר, כמו שיחות יוצאות, משלוח וקבלת הודעות, התקנת אפליקציות, גלישה באינטרנט וכו'. 
על פי תנאי מפעל הפיס, המכשיר כולל מנוי של שנה לחברת גלישה. בתום שנה ואילך על המנוי לרכוש על חשבונו חבילת גלישה בעלות של 10 ₪ לחודש לחברת סלקום. מפעל הפיס מעמיד שירותי תמיכה ותיקונים למנויים.
בשל כמות המכשירים הקטנה שהוקצתה לעירייה העולה על כמות בני הגיל השלישי תושבי בית שמש, אין אפשרות לחלק מכשירים לכל בני הגיל השלישי ולפיכך נקבעו קריטריונים

להלן הקריטריונים שנקבעו לצורך קבלת המכשיר:

  • התושב הינו בן 80 ומעלה
  • התושב מקבל קצבת השלמת הכנסה
  • התושב הינו יחיד המתגורר בגפו.

תושב/ת בית שמש אשר מתקיימים בו/ה כל התנאים הנ"ל רשאי/ת להגיש בקשה במייל לקבלת מכשיר הכוללת פרטים על גילו ומצבו האישי ולצרף לבקשה צילום תעודת זהות ואישור על קבלת קצבת הכנסה. ככל שמספר הבקשות יעלה על כמות המכשירים שהוקצתה לעירייה (47 מכשירים) תיערך הגרלה בין כל המבקשים. המבקשים יהיו רשאים להשתתף בהגרלה.
בשל הזמן הקצר שהוקצב לנו על ידי מפעל הפיס, יש להגיש את הבקשות עד ליום 22.12.2020 במייל לכתובת: oh-rev@bshemesh.co.il
על פי תנאי מפעל הפיס יש להעביר אליהם את פרטי מקבלי המכשיר. לפיכך, על מקבל המכשיר וכתנאי לקבלת המכשיר, יהיה לחתום על הצהרה לפיה הוא מסכים להעברת פרטיו למפעל הפיס ולחברת סלקום וכן להתחייב להחזיר את המכשיר ככל שהוא אינו משתמש בו או אינו מעוניין בו.