דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

לאגף הרווחה דרוש/ה למילוי מקום עו"ס משפחה

לאגף הרווחה דרוש/ה למילוי מקום עו"ס משפחה, 75% משרה.

קורות חיים יש לשלוח למייל: GR-Rev@Bshemesh.co.il