דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

מכרז מס' 46/16 הזמנה להשתתפות במכרז להפעלת פרויקט לקדום תלמידים )שעות טיפוליות( בבתי הספר לילדי

לצפייה בקובץ המצורף למכרז