דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר העירוניים ב

לצפייה בקובץ המצורף למכרז