דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

מכרז פומבי מס' 75/16 להפעלת תוכניות טיפוליות ותעסוקתיות לאוכלוסיית הבוגרים עם מגבלה שכלית התפתח

לצפייה בקובץ המצורף למכרז