דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

הארכה מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר העירו

לצפייה בקובץ המצורף למכרז