דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

הודעה בדבר הארכת מכרז מס' 2/17 אספקת ציוד חשמל עד יום שלישי 7.2.17 שעה 12:00