דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

מענה לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 33/2017 אספקה ניהול ותחזוקת אתר אינטרנט עבור עיריית בית שמש

לצפייה בקובץ המצורף למכרז