דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

מכרז מס' 18/ 19 להגשת הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושא ניהול פרויקטים ופיקוח עליון עבור עיריית בית שמש

 

הבהרה למכרז מס' 19/18

בסעיף 2 למכרז (תנאי סף) – "ניסיון בניהול פרויקטים ופיקוח ב-3 פרויקטים לפחות, בהיקף שלא יפחת מ-150 מיליון ₪" - הכוונה להיקף מצטבר שלא יפחת מהסכום שצויין.
 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז