דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

מכרז פומבי מס' 23/18 למתן שירותים משפטיים שוטפים (ריטיינר) לעיריית בית שמש ולועדה המקומית לתו"ב בית שמש - מותלה

 

אנו מודיעים בזאת על התליית המכרז.

על המשך ההליכים תבוא הודעה נפרדת.

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז