דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

תשובות לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 21/18 למתן שירותים משפטיים וייצוג עיריית בית שמש בנושא תביעות ייצוגיות

לצפייה בקובץ המצורף למכרז