דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

מכרז 23/19: מתן שירותי מוקד לפניות תושבים

שינוי המועד האחרון לקבלת הצעות במכרז פומבי 23/19 – מתן שירותי מוקד לפניות תושבים

ועדת המכרזים מבקשת לעדכן על שינוי במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

המועד אחרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזים הנו ביום 7/11/2019, בשעה 12:00.

כמו כן יודגש כי ניתן לשלם עבור הזכות להשתתף במכרז עד ליום זה וכי את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז שיוגשו לתיבת המכרזים עד מועד זה.

בברכה,
ועדת המכרזים

לתשובות לשאלות הבהרה לחצו כאן >>

לצפייה בקובץ המצורף למכרז