פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

מכרז מס' קעא/ 19 – מנהל מדור מחזור מכרז פנימי

מכרז פנימי מיועד לעובדים קבועים המועסקים ברשות מעל שנתיים.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז