פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

הארכה - מכרז פומבי מס' 29/2019 – לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול העירייה

שימו לב  נקבעה הארכת מועד הגשת הצעות למכרז מכרז מס' 29/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול העירייה מועד אחרון להגשת הצעות: בתאריך  16/1/2020 יום ה' בשעה 12:00.

מסמכי מכרז :

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז