דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

מכרז פומבי מס' 3/20 - מכרז קירוי קריית חינוך

מסמך הבהרות מספר 1 -יש לחתום על מסמך הבהרות זה ולצרף למכרז
מסמך הבהרות מספר 2

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז