פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

מכרז פומבי מס' 1/20 - מכרז יום לקשיש

 

מגישים שימו לב - למכרז זה בוצעה הארכה של מועד ההגשה עד ליום ה' התאריך 06/02/20 בשעה 12:00

 

אישור קיום ביטוחים

תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה מספר 2

לצפייה בקובץ המצורף למכרז