דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

מכרז פומבי מס' 25/20 - אספקת שירותי ניהול רשת ותמיכת מחשוב במיקור חוץ

תשובות לשאלות הבהרה

עידכון 15.06.2020:

שאלות הבהרה עד תאריך: 18.06.2020

הגשה עד תאריך: 30.06.2020 עד השעה 12:00

גובה ערבות מכרז: 20,000 ש"ח

תאריך ערבות מכרז: 31.08.2020

גובה ערבות ביצוע: 50,000 ש"ח

תאריך ערבות ביצוע: 24 חודשים מיום חתימת הסכם ההתקשרות + 3 חודשים מתום תקופת ההתקשרות

לצפייה בקובץ המצורף למכרז