דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

מכרז מס' 27/2020 לאספקת מחשבים אישיים וציוד היקפי

תשובות לשאלות הבהרה 

נספח פרטי המשתתף 

עידכון 15.06.2020:

שאלות הבהרה עד תאריך: 18.06.2020

הגשה עד תאריך: 30.06.2020 עד השעה 12:00

גובה ערבות מכרז: 15,000 ש"ח

תאריך ערבות מכרז: 31.08.2020

גובה ערבות ביצוע: 50,000 ש"ח

תאריך ערבות ביצוע: 24 חודשים מיום חתימת הסכם ההתקשרות + 3 חודשים מתום תקופת ההתקשרות

לצפייה בקובץ המצורף למכרז