דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

מכרז מס' 30 להגשת הצעות למתן שירותי מיפוי ומדידות עבור עיריית בית שמש

עדכון 22.06.2020:

מועד הגשת המכרז הוארך.

שאלות הבהרה יש לשלוח עד ליום 30.06.20

הגשת המכרז עד ליום 09.07.20 

מענה לשאלות הבהרה למכרז

לצפייה בקובץ המצורף למכרז