דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

לאגף הרווחה דרושה למילוי מקום:

עו"ס אחראי שט"י , 50% משרה.

קורות חיים יש לשלוח למייל: GR-Rev@Bshemesh.co.il