דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

דרוש/ה למילוי מקום עו"ס התמכרויות בתחום הנוער

לאגף הרווחה דרוש/ה למילוי מקום עו"ס התמכרויות בתחום הנוער, 100% משרה.

קורות חיים יש לשלוח למייל: GR-Rev@Bshemesh.co.il