דלג לתוכן העמוד
מוקד רואה
106

מכרזים

לאגף הרווחה דרושה למילוי מקום לשלושה חודשים עו"ס טיפול בילדים חשופים לאלימות

לאגף הרווחה דרושה למילוי מקום לשלושה חודשים עו"ס טיפול בילדים חשופים לאלימות , 75% משרה.

קורות חיים יש לשלוח למייל: GR-Rev@Bshemesh.co.il