עמותת "עזרת אחים" המפעילה מועדונית לילד המיוחד כל השנה, מפעילה גם קייטנה בשת"פ עם העירייה בימי החנוכה, במועדונית ברחוב ריב"ל בבית שמש.

הקייטנה תופעל בכל ימי החנוכה עם פעילויות מגוונות.


פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי "עזרת אחים" בטלפון: 02-9990000