קו פתוח לראש העיר ביום ראשון 11.1.15 בין השעות 09:00-10:00 בטלפון 02-9909841 ניתן להתקשר החל מהשעה 08:00