כוס תנחומים לרב שמעון ביטון רב העיר בית שמש על מות אחותו הרבנית סוליכה איבגי