תושבים נכבדים
 
• עקב העומס שנוצר באגף לא תתקיים קבלת קהל ביום חמישי הבא כ"ה אייר תשע"ה 14.5.15
• לידיעתכם, כל הבקשות להנחה שהוגשו בחודש אפריל ולא נקלטו במחלקה יטופלו עד סוף חודש מאי.
• עקב תקלות ברשות הדואר הגיעו חלק מתלושי ארנונה של חודשים 'מאי יוני' באיחור לבתי התוש־בים, ועקב כך הוארך המועד האחרון לתשלום של חשבונית זו עד ל- 15.5.2015
 
בברכה
מרדכי דירנפלד
מחזיק תיק כספים 
הודעה מאגף הגביה