הודעה על סגירת מחלקת הנדסה


תושבים יקרים 

עקב ימי הדרכה מטעם משרד הפנים בנושא תיקון חוק 101 לעובדי אגף הנדסה

בתאריכים 5/7 עד 13/7 לא תתקים קבלת קהל 

עמכם הסליחה