הסשר תנועה חדש בכביש 1


ביום רביעי ה- 1/7 מהשעה 22:00 ועד לשעה 05:00  יבוצעו עבודות לצורך ביצוע הסדר תנועה חדש בכביש מס 1 
בקטע מחלף שער הגיא  - מחלף שורש מכיוון תל אביב לירושלים

מסלול הנסיעה יוסט למפלס גבוהה יותר וחדש יותר של הכביש 

לצורך כך יבוצעו השינויים הבאים בהסדרי התנועה 

ביום רביעי ה 1/7 מהשעה 22:00 ועד 05:00 תחסם היציאה מכביש 38 לכיוון ירושלים והתנועה תכוון לכיוון תל אביב ובמחלף לטרון תתאפשר פניית פרסה 

נהגים שימו לב 

ניתן להתעדכן באתר החברה במוקד *2120 ובאמצעי התקשורת