אגרת ברכה לתאגיד מי שמש


עיריית בית שמש גאה ומברכת את תאגיד המים העירוני “מי שמש” ואת העומדים בראשו: הרב ישעיהו ארנרייך יו"ר הדירקטוריון פלד דיכטר המנכ"ל לרגל קבלת אות "התאגיד המצטיין" מאת רשות המים הממשלתית. ברכתנו הלאה, תמשיכו להוביל ולהצעיד קדימה, את משק המים והביוב בעירנו לתועלת ציבור התושבים. בברכה משה אבוטבול ראש העיר