בעקבות גילוי יתושים נגועים בקדחת הנילוס המערבי במועצה השכנה מטה יהודה. הורה ראש העיר מר משה אבוטבול לבצע הדברה מתאימה בכל בית שמש.