מוכנים בשגרה מוכנים בחרום


חלופה טקסטואלית

מוכנים בשיגרה מוכנים בחרום

לכל אזרח לפי מקום מגוריו אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב המוגן, שיסייעו לו בשעת חירום להתגונן בזמן.

אזור ההתגוננות נודע לצורך קבלת התרעה (האם הופעלה אזעקב במקום מגוריי?)

אזור ההתגוננות שלי הוא - בית שמש 188 , משך האזעקה = פרק זמן הגעה למרחב המוגן 

האזעקה ביישבוך נשמעת דקה וחצי

להנחיות ועידכונים יש לגשת לאתר פיקוד העורף  או במרכז המידע 104