החל מיום שישי, 8.1.16, יחול שינוי במסלול קו 559 בין ערד לבית שמש בשני כיווני הנסיעה.

לנוסעים מכיוון בית שמש, תתווסף כניסה לשכונות רננים ומעוף בערד.

להלן תחנות שתבוטלנה:

מכיוון ערד:

אלעזר בן יאיר / חן- 14213

אלעזר בן יאיר / מרכז תרבות- 14225

מכיוון בית שמש:

חוות סוסים- 14179

חרוב / תדהר- 14424