ניחום אבלים:
 
חתנו ובתו של ראש עיריית בית שמש מר משה אבוטבול, משפחת התינוק משה רפאל מזרחי ז"ל שנפטר אמש, ישבו שבעה בבית שמש במוצאי שבת זו פרשת וארא 
 
במרכז לתורה תפילה וחסד ממזרח שמש, רח' שפת אמת 5 שכונת בית ומנוחה, באולם ההרצאות למטה בין השעות: 20.00 - 22.30
 
בשורות טובות