ילדים יקרים עקב מזג האויר מבצע מהאריזות לפח הכתום נדחה לשבוע הבא פרטיםן נוספים בעיתוני סוף השבוע 

הודעת ביטול מבצע מהאריזות