יתקיים ערב חשיפה לתפקידי נשים בצה"ל. 

תלמידות כיתות יא' - יב' מוזמנות לערב חשיפה לתפקידי נשים בצהל 

בתאריך ה 14/2/16  - במרכז ההכנה לשירות משמעותי רח' זבוטינסקי פינת רביצקי

בין השעות 16:00 -19:00