תושבים יקרים, 

לתשומת לבכם, תרגיל חרום למוסדות חינוך בבית שמש יתקיים מחר יום שני בשעה 10.00.

במהלך התרגיל תשמע צפירה עולה ויורדת במקרה שבמהלך התרגיל יתרחש אירוע אמת המצריך צפירה, תיפסק הצפירה ותתחיל מחדש צפירה עולה ויורדת.

מערכת החינוך תתרגל ביום ב', ה-  15 בפברואר 2016, בבתי הספר ובגני הילדים תרחיש של ירי טילים על עורף מדינת ישראל כשתלמידי מערכת החינוך יהיו בעת הפסקה. התרגיל ייערך בין השעות 10:05-12:00 בצפירה עולה ויורדת.

התרגיל נועד להעלות את מוכנות מערכת החינוך לתרחישי נפילת טילים והתנהגות אפקטיבית בעת התרחשותה ולאחריה. השנה, יושם דגש מיוחד על מעבר ילדים מחצר המוסד החינוכי אל תוך האזור הממוגן הקרוב והאפקטיבי ביותר. כמו כן, יושם דגש על הפנמת דרכי ההתמודדות בתרחיש נפילת טילים בקרב צוותי החינוך - המורות, הגננות הסייעות והסגל האחר שבמוסד החינוכי. התרגיל אף יעסוק בהעמקת שיתוף בין הרשות המקומית והמוסד החינוכי לבין פיקוד העורף וארגוני החירום וכן מתנדים מארגונים שונים.

נא עדכנו את בני משפחתכם ומכיריכם למניעת בהלה מיותרת.